Ønsker du å melde inn et avvik?

For å bidra til å gjøre UKA tryggere og bedre, er det viktig å melde inn avvik. Avvik kan defineres som en uønsket hendelse, som kan eller har ført til skade på utstyr eller personell. Eksempler på dette kan være nesten-ulykker, seksuell trakassering, mobbing, utbrenthet, mangel eller skade på verneutstyr og drikkepress. Kort oppsummert - meld heller inn et avvik for mye, enn et avvik for lite!

Dersom du ikke ønsker å melde inn avvik her, kan du alltid ta kontakt med din nestleder, seksjonsjef, personalansvarlig eller sende mail til oss i HMS-gjengen på hms@uka.no.
Meld inn avvik