Meld inn nytt avvik

Obligatoriske felter er markert med "*".

: Hvilken seksjon tilhører du?
: Hvilken gjeng tilhører du?
: Dato avviket skjedde?
: Stedet avviket skjedde?
: Beskriv hva som skjedde?
: Hvilke umiddelbare tiltak ble gjort?
: Hvorfor skjedde det?
: Er det noe spesielt du ønsker skal bli gjort?
: Din kontaktinfo (epost) om du ønsker å bli kontaktet ved senere anledning. Merk at du fortsatt vil kunne følge avviket om dette feltet står tomt.
: Har du et bilde av avviket?
:
Hvem vil du skal se avviket? HMS vil alltid se avviket.
: Er det noe ekstra du vil si?